Tjänster
Alla produkter som säljs på marknaden är producerade av ett företag någonstans i världen. Produktionen utförs genom användande av maskiner i någon form. För dessa maskiner, vilka oftas är helt automatiska behövs ett verktyg för att tillverka själva produkten. I de flesta fall är detta ett formverktyg vilket gör att maskinen producerar en plastbit, en packning, delar till mobiltelefoner m.m.

Ett formverktyg har mycket hög precision, med minsta möjliga tolerans och högsta hållbarhet.

Det är sådana formverktyg som vi på Örebro Formverktyg AB tillverkar. Yrkesskicklighet i kombination med den senaste tekniken inom CAD/CAM och med hjälp av moderna NC-styrda maskiner med mycket hög noggranhet.

Kontakta oss om Ni vill veta mer.